Članovi

Izvršni odbor Hrvatskog psihoanalitičkog društva
 • Predsjednica Odbora za edukaciju

  Vana Karšić

  Trening psihoanalitičar i supervizor

   

  Pavla Hatza 26
  tel.: 01 483 21 72
  e-mail: vanakarsic@yahoo.com

 • Predsjednik Odbora za strateško promišljanje

  Stanislav Matačić

  Trening psihoanalitičar i supervizor

   

  Dugi dol 5, Zagreb
  tel.: 01 2441 533
  mob.: +385 91 512 3365
  e-mail: stanislav.matacic@zg.t-com.hr

 • Tajnica

  Tamara Šoškić

  Psihoanalitičar

   

  Šenoina 28/1, Zagreb
  tel.: +385 98 912 8193
  email: tsoskic@hotmail.com

Članovi Hrvatskog psihoanalitičkog društva
 • Karmen Babić Praljak

  Psihoanalitičar

   

  Zagreb, Radnička 39
  mob.: +385 98 293 322
  e-mail: karmenbpr@gmail.com

 • Maja Dobranić Posavec

  Psihoanalitičar

 • Mladen Goršić

  Psihoanalitičar

 • Irena Ladika

  Psihoanalitičar

 • Eduard Klain

  Trening psihoanalitičar i supervizor

   

  Babukićeva 1, Zagreb
  tel.: 01 23 18 743
  mob.: +385 98 23 64 17
  e-mail: eduard.klain@zg.t-com.hr

 • Igor Okorn

  Trening psihoanalitičar i supervizor

 • Saša Rojc

  Psihoanalitičar

 • Ilze Rojnik

  Psihoanalitičar

 • Bernard Rojnik

  Psihoanalitičar s trening funkcijom

   

  Ulica Bratov Babnik 10
  1000 Ljubljana
  Slovenija
  tel.: +386 41 615 821
  email: robeen1@windowslive.com

 • Vlasta Rudan

  Trening psihoanalitičar i supervizor

 • Iva Šmigovec

  Psihoanalitičar

   

  Medveščak 69, Zagreb
  mob.: +385 95 910 7803
  email: iva.smigovec@yahoo.com

 • Lilija Varjačić Rajko

  Trening psihoanalitičar i supervizor

   

  Psihoanaliticna ordinacija
  Staretova 25
  1000 Ljubljana, Slovenia
  tel.: +386 40 466 343
  web: www.psihoanalitik.si

Psihoanalitičari u treningu
 • Ivica Begovac

 • Josip Dujmović

 • Sabaheta Duranović

 • Ana Fröbe

   

  Zagreb

 • Tihana Glavinović

   

  Strossmayerjeva ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija
  mob.: 00 386 41 518 853
  e-mail: tihanaglavinovic@gmail.com

 • Katarina Marušić

   

  mob.: +385 98 927 2257