Edukacija

Kandidat koji se odluči za psihoanalitički trening nakon evaluacije najprije ulazi u vlastitu analizu koja je ista kao i za svakog analizanta. Nakon dvije godine vlastite analize kandidat uzima prvog pacijenta u psihoanalizu i biva superviziran od nadležnog supervizora.

Edukacija iz psihoanalize koja se u potpunosti može provesti u Zagrebu obuhvaća vlastitu analizu kandidata, četverogodišnju teorijsku izobrazbu i dvije supervizije.

Nakon izobrazbe kandidat prikazuje oba slučaja psihoanalize povjerenstvu koje ga evaluira te postaje psihoanalitičar.

SMJERNICE EDUKACIJE HRVATSKOG PSIHOANALITIČKOG DRUŠTVA ZA APLIKANTE I KANDIDATE U PSIHOANALIZI

1. Aplikant koji želi ući u edukaciju iz psihoanalize i tako postati registrirani analizant HPsaD-a mora imati visoku stručnu spremu. Poželjno bi bilo da je liječnik ( psihijatar ili specijalizant psihijatrije), psiholog ( klinički psiholog), ali i ostali stručnjaci iz područja društvenih i humanističkih znanosti mogu pristupiti edukaciji. Aplikanti bez kliničkog iskustva na području mentalnog zdravlja, obavezni su steći to iskustvo tijekom svoje psihoanalitičke izobrazbe (u trajanju od dvije godine,tj. ukupno 160 sati kliničkog iskustva u radu sa psihijatrijskim bolesnicima), te prije intervjua za status kandidata položiti ispit iz opće i specijalne psihopatologije.

2. Pri prijavi za inicijalni intervju procesa edukacije, čijim se prolaskom postaje registrirani analizant, aplikant treba kontaktirati direktora treninga HPsaD-a, poslati svoj CV ( s osobnim podacima vezanim uz proces odrastanja, stručnog usavršavanja, motivacijom za psihoanalizu – ukupno maksimalno 2 A4 stranice). Ukoliko se radi o aplikantu koji je do sada imao kliničkog iskustva u radu s psihijatrijskim bolesnicima, poželjno je da napiše i prikaz jedne seanse tog rada. Prvi intervju provode tri trening analitičara ( svaki ponaosob) Odbora za izobrazbu HPsaD-a.

3. Registrirani analizant sam bira analitičara ( prema popisu trening analitičara koji mu dostavlja Direktor treninga). Nakon minimalno 300 sati vlastite analize (4 sata tjedno), registrirani analizant može se prijaviti Odboru za trening , kako bi imao intervju za status kandidata. Taj intervju provode 2 trening analitičara, članovi Odbora za izobrazbu. Tijekom intervjua se procjenjuje analizantov napredak i stupanj zrelosti dosegnut tijekom vlastite analize. Registrirani analizant obavezan je prisustvovati teorijskom dijelu izobrazbe, te treba pokazati interes za psihoanalizu. Nakon pozitivne evaluacije, registrirani analizant stječe status kandidata, počinje prisustvovati kliničkim seminarima i može uzeti pacijenta u analizu ( pod obaveznom supervizijom supervizora kojeg sam bira između trening analitičara).

4. Minimalni broj sati osobne analize je 800 sati. Osobna analiza mora započeti unutar jedne godine od prvog intervjua na kojem je prihvaćen ( ili mora barem postojati dogovoreni datum početka analize s izabranim analitičarem). U protivnom prvi se intervju mora ponoviti.

5. Preporuča se da vlastita analiza traje do kraja prve supervizije koja obično traje barem dvije godine, tj. 80 sati.

6. Tijekom edukacije, svaki edukant mora imati 4 godine teorijske izobrazbe. Seminari iz teorijske izobrazbe odvijaju se uglavnom svaku treću subotu, u prostoru HPsaD-a, s početkom u 10.00h, a u trajanju od 6-8 sati. Preporučena literatura za svaki seminar trebala bi se proučiti. Obavezno je prisustvovati na minimum 80% seminara svake godine, a ukoliko je izostanak veći, mora se nadoknaditi u idućem ciklusu procesa teorijske izobrazbe. Svi edukanti moraju prisustvovati «Freud seminarima» (u trajanju od 2 sata, svaku 4. srijedu u mjesecu). Analizantima je obavezno sudjelovanje i na Grupama kliničkih diskusija (jedan utorak u mjesecu), u barem jednom ciklusu Seminara vezanih za projekciju i diskusiju serije „In treatment“. Za kandidate je obavezno sudjelovanje na Kliničkim seminarima ( koji se održavaju prije teorijskih seminara subotom, i seminara o Freudu srijedom) od trenutka kad postanu kandidati do trenutka kad postaju psihoanalitičari. Obavezno je i sudjelovanje na barem 2 od ponuđenih Izbornih teorijskih seminara na kojima se obrađuju djela pojedinih znamenitih teoretičara psihoanalize (seminari se održavaju u ciklusima, ponedjeljkom uvečer). Svaki edukant treba na kliničkom dijelu edukacije barem jednom prezentirati svoj klinički materijal u grupi kolega edukanata. Poželjno je sudjelovanje i na međunarodnim školama psihoanalize, na domaćim i stranim psihoanalitičkim kongresima, a na seminarima organiziranim sa stranim predavačima-trening analitičarima koji barem 2 puta godišnje gostuju u HPsaD-u sudjelovanje je obavezno.

7. Tijekom treninga, svaki kandidat treba imati dvije supervizije rada s pacijentima u psihoanalizi. Supervizije provode trening analitičari, koje kandidati sami biraju. Supervizije se odvijaju jednom tjedno, kroz dvije godine za svaku superviziju ( što je minimalno 80 sati svake supervizije) Prva supervizija mora biti „uživo“ s jednim od trening analitičara HPsaD-a, dok druga supervizija može biti obavljena putem skype veze, ali sa obaveznim, povremenim ( jednom mjesečno ili do jednom u tri mjeseca) supervizijama „uživo“. Kandidat započinje analitički rad s prvim pacijentom uz odobrenje svog supervizora , tek nakon početka prve supervizije.

8. Edukant dakle, može uzeti u analizu prvog pacijenta tek kada dobije status kandidata. Pacijent koji je u analizi treba imati 4 sata analize na kauču svaki tjedan. Preporuča se da se drugi pacijent ne uzima u analizu u periodu kraćem od 6 mjeseci od početka prve supervizije. Kao što je već navedeno, kandidati sami biraju supervizore među trening analitičarima.

9. Nakon završenog teorijskog i kliničkog dijela izobrazbe, završenih supervizija i obaveznih 800 sati vlastite analize, kandidat podnosi zamolbu Odboru za trening za konačnu evaluaciju. Uz zamolbu prilaže potvrde o odrađenim područjima edukacije, te prilaže pismeni izvještaj – esej o tijeku obje psihoanalize koje je vodio pod supervizijom. Pismeni izvještaj treba sadržavati max 20 A4 stranice, a u njemu kandidat prikazuje vlastito razumijevanje procesa psihoanalize, transferno-kontratransferne dinamike, napretka pacijenta u analizi ( ukoliko ga ima ), te prikazuje klinički materijal iz barem 2 seanse analize sa svakim pacijentom. Kandidat aplicira za evaluaciju Odboru za izobrazbu, koji prouči pisani materijal, izvješća o supervizijama, te donosi pozitivnu ili negativnu evaluaciju. U slučaju pozitivne evaluacije, kandidat je obavezan u sljedećih godinu dana pred Skupštinom HPsaD-a prezentirati jednu od analiza po vlastitom izboru. Trajanje prezentacije je od 45-60 minuta, a članovi Skupštine glasuju tajno o primanju kandidata u članstvo ( na osnovu glasova natpolovične većine prisutnih članova). U slučaju negativno evaluiranog pismenog izvješća od strane Odbora za izobrazbu, kandidat nastavlja sa supervizijama i godinu dana nakon prve aplikacije može ponovo aplicirati za status analitičara.

10. Cjelokupan proces edukacije ne bi smio trajati dulje od 15 godina.

11. Edukanti koji žive u gradovima udaljenim minimalno 200km od Zagreba, mogu analizu organizirati u settingu tzv. «shuttle» ili «kondenzirane analize». Za njih je minimalan broj sati osobne analize 400 sati ( tj.100 sati godišnje). Za status kandidata oni mogu aplicirati nakon minimalno 150 sati vlastite analize. Sva ostala pravila edukacije vrijede kao i za ostale edukante, s tim da jedan dio seminara tijekom radnoga tjedna mogu obaviti uključenjem na skype liniju.

AKTIVNOSTI HPsD za 2014 /15

Razvoj i održavanje: invento*

Sva prava pridržana © 2018. Hrvatsko Psihoanalitičko društvo