Članovi

Članovi Hrvatskog psihoanalitičkog društva:

 

Izvršni odbor Hrvatskog psihoanalitičkog društva

 

Predsjednik društva

Stanislav Matačić

Trening psihoanalitičar i supervizor

Dugi dol 5, Zagreb
tel.: 01 2441 533
mob.: 091 5123 365
e-mail: stanislav.matacic@zg.t-com.hr

Predsjednica Odbora za edukaciju

Sanja Borovečki Jakovljev

Trening psihoanalitičar i supervizor

Stiplošekova 22, Zagreb
mob.: 098 774 074
e-mail: viktor.jakovljev1@zg.htnet.hr

Tajnik

Oleg Filipović

Trening psihoanalitičar i supervizor

P. Hatza 13, Zagreb
tel.: 01 49 23 738
mob.: 098 90 73 160
e-mail: oleg.filipovic1@zg.t-com.hr
web: www.psihoanaliza-filipovic.hr

Blagajnik

Goran Babić

Trening psihoanalitičar i supervizor

Škrlčeva 35, Zagreb
mob.: +385 91 514 7653
e-mail: gbabic@email.t-com.hr
web: www.psihijatrija-babic.com

Članovi

 

Mirela Amižić

e-mail: mirela.am@post.t-com.hr

Sanja Boban

Psihoanalitičar sa trening funkcijom
Masarykova 7, Zagreb
tel.: 01 48 55 099
mob.: 091 52 65 631
e-mail: sanjaboban@email.t-com.hr
web: www.sanjaboban.com

Marija Bogadi

Psihoanalitičar

mob.: 098 623 214
e-mail: marija.bogadi@zg.t-com.hr

Maja Dobranić Posavec

Psihoanalitičar

Dragan Josić

Trening psihoanalitičar i supervizor

Šenoina 28/1, Zagreb
tel.: 01 48 39 561
mob.: 098 27 79 73
e-mail: dragan.josic@zg.t-com.hr

Vana Karšić

Psihoanalitičar

Pavla Hatza 26
tel: 01 483 21 72
e-mail: vanakarsic@yahoo.com

Eduard Klain

Trening psihoanalitičar i supervizor

Babukićeva 1, Zagreb
tel.: 01 23 18 743
mob.: 098 23 64 17
e-mail: eduard.klain@zg.t-com.hr

Irena Ladika

Psihoanalitičar

Mirjana Pernar

Psihoanalitičar

Lilija Varjačić Rajko

Psihoanalitičar sa trening funkcijom
Psihoanaliticna ordinacija
Staretova 25
1000 Ljubljana, Slovenia
www.psihoanalitik.si
Tel: +386-40-466343

Bernard Rojnik

Psihoanalitičar sa trening funkcijom
Ulica Bratov Babnik 10
1000 Ljubljana
Slovenija
tel.: +386 41 615 821
email: robeen1@windowslive.com

Ilze Rojnik

Psihoanalitičar

Vlasta Rudan

Trening psihoanalitičar i supervizor

Tamara Šoškić

Psihoanalitičar

Šenoina 28/1, Zagreb
tel.: 098 91 28 193
email: tsoskic@hotmail.com

Iris Sarajlić Vuković

Psihoanalitičar

mob.: 091 3181997
email: isarajlic26@gmail.com

Igor Okorn

Psihoanalitičar

 

Psihoanalitičari u treningu

 

Ivica Begovac

Josip Dujmović

Sabaheta Duranović

Anton Glasnović

Turinina 7, Zagreb
e-mail: aglasnov@yahoo.co.uk

Mladen Goršić

Hrvoje Handl

e-mail: hrvoje.handl@gmail.com

Zorana Kušević

zkusevic@kbc-zagreb.hr

Karmen Babić Praljak

Zagreb, Radnička 39
E-mail: karmenbpr@gmail.com
Mob: 098 29 33 22

Saša Rojc

Alemka Kulenović Somun

mob.: 091 732 5566
alemka.kulenovic@gmail.com

Nina Stipić

Nova cesta 4, Zagreb,
tel. 098 383 055,
e-mail: ninastipic1@gmail.com

Iva Šmigovec

Medveščak 69, Zagreb
mob.: 095 9107 803
e-mail: iva.smigovec@yahoo.com

Razvoj i održavanje: invento*

Sva prava pridržana © 2018. Hrvatsko Psihoanalitičko društvo